GHID PENTRU OBȚINEREA APROBARILOR DE TIP

In cazul solicitarii de verificari pentru obtinerea aprobarii de tip, dosarul cu documentatie depus de solicitant trebuie sa contina:

 • cererea tip de solicitare a inceperii incercarilor de tip, intocmita in conformitate cu prevederile procedurii privind rezolvarea solicitarilor de control tehnic al mijloacelor de joc. Aceasta cerere include denumirea, adresa firmei solicitantului, telefonul si faxul, tipul si denumirea comerciala a mijlocului de joc, producatorul, numarul de mijloace de joc din tipul respectiv pentru care se solicita aprobarea de tip, precum si seria mijlocului de joc utilizat ca model pentru obtinerea aprobarii de tip.
 • copii dupa documentele de provenienta ale mijlocului de joc utilizat ca model in cadrul incercarilor de tip;
 • un proiect de joc care trebuie sa cuprinda informatii clare si cat mai complete referitoare la modul de functionare a modelului tipului constructiv;
 • modul de obtinere a dreptului la joc (prin utilizarea monedelor, jetoanelor, creditare cu cheie sau alte sisteme);
 • instructiuni de folosire referitoare la punerea in functiune, desfasurarea jocului si utilizarea comenzilor acestuia;
 • planul de castiguri, care include prezentarea tuturor situatiilor de castig si de pierderi. Acest plan cuprinde descrierea fiecarei situatii de joc, precum si rezultatul asignat (fara echivoc) sfarsitului jocului.
 • miza pentru jocul de baza si limitele de ajustare ale acesteia;
 • castigul maxim la jocul de baza si castigul maxim cumulat;
 • modul de plata a castigului;
 • descrierea dispozitivelor de plata;
 • procentul de castig declarat de producator in baza unui numar specificat de jocuri efectuate;
 • daca un tip constructiv contine mai multe sisteme de joc, solicitantul trebuie sa depuna in plus o documentatie din care sa rezulte respectarea urmatoarele conditii:
  • fiecare sistem de joc indeplineste separat si independent conditiile tehnice specificate in documentatia producatorului;
  • este exclusa o influentare reciproca intre sistemele de joc;
  • mijlocul de joc nu poate comuta automat intre sistemele de joc. Comutarea de la un sistem de joc la altul se realizeaza manual de catre operator. Modul de comutare intre sistemele de joc trebuie descris complet in documentatia tehnica a mijlocului de joc;
  • descrierea completa a regulilor de joc si a planul de castig pentru fiecare din sistemele de joc;
  • pe mijlocul de joc sunt indicate existenta mai multor sisteme de joc, numarul acestora, diversele reguli de joc precum si sistemul actual de joc setat.
 • schita constructiva, din punct de vedere mecanic, a mijlocului de joc, in care se vor evidentia amplasamentele principalelor blocuri functionale. Solicitantul va pune la dispozitia expertilor B.R.M.L. un set de fotografii color, format 9x12, care include vederea frontala a mijlocului de joc, cu evidentierea tastaturii si a tabelului de castiguri, o vedere a placutei de identificare a mijlocului de joc, o vedere generala a structurii interne a mijlocului de joc cu evidentierea cutiei de protectie a C.P.U., o vedere a placii de baza, cu cutia de protectie deschisa, si o vedere a contoarelor electromagnetice.
 • schema bloc a mijlocului de joc;
 • schema electrica de conexiuni;
 • posibilitati de configurare din meniul de joc sau prin intermediul comutatoarelor interne DIP ale mijlocului de joc;
 • declaratia pe propria raspundere a solicitantului aprobarii de tip, prin care acesta atesta ca programul depus nu contine comenzi, intrari sau setari care nu au fost declarate si descrise in documentatia depusa in vederea obtinerii aprobarii de tip.
 • borderoul cu actele continute la dosar;

In cazul ruletelor clasice dosarul va mai contine:

 • schita constructiva, din punct de vedere mecanic, a ruletei, in care se vor evidentia amplasamentele principalelor parti constitutive ale ruletei mecanice. Solicitantul va pune la dispozitia expertilor B.R.M.L. un set de fotografii color, format 9x12, care include o vedere generala a mesei de ruleta, vedere separata a statorului cu evidentierea fusului, vedere separata a statorului cu evidentierea pistei de lansare a bilei si a sicanelor, vedere separata a dispozitivelor de reglare a orizontalitatii statorului sau a intregii mese, vedere separata a rotorului rotii de ruleta, vedere pentru evidentierea structurii segmentelor radiale, vedere a compartimentelor, a numerotarii si culorilor acestora precum si a turnului ruletei, vedere a placutei de identificare a mesei de ruleta, vedere a layout-ului tabloului (tablourilor) de licitare, vedere a dispozitivului de afisare luminoasa a rezultatului jocului (daca exista).
 • documentatia tehnica a dispozitivului de afisare, in cazul in care masa de ruleta este prevazuta cu un astfel de dispozitiv;
 • documentatia tehnica a dispozitivului de inregistrare a rezultatelor, daca exista.

Solicitantul va furniza de asemenea cablul utilizat pentru interfatare, programul de setare si comunicare cu dispozitivul de inregistrare, cheile hardware si parolele software.