PUNCT DE INFORMARE

Instituția: Biroul Român de Metrologie Legală

Structura din cadrul institutiei: Directia Tehnica

Adresa punctului de informare:
Sos. Vitan Barzesti 11, Sector 4, 042122, Bucuresti, Romania

Persoana de contact: Luminita Cioroianu

Telefon: + 40 21 332 09 54 . interior 246

Fax: + 40 21 332 06 15

E-mail: Regulament764@brml.ro