CONTRAVENȚII

Extrase din sanctiunile prevazute de legislatia metrologica prin OG 20/1992 aprobata prin Legea 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare:

Art.7. Este obligatoriu sa se utilizeze unitati de masura legale în masurarile efectuate în domeniile de interes public prevazute la articolul 3, aliniatul 1.

» nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei si sigilarea mijlocului de masurare pâna la intrarea în legalitate;

Art. 18. Pe mijloacele de masurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevazut la art. 16 alin. 1 si art. 161 lit. a) si b) se aplica, dupa caz, urmatoarele marcaje metrologice:

  • marcajul aprobarii de model;
  • marcajul de verificare metrologica;
  • marcajul aprobarii de model CEE;
  • marcajul de verificare initiala CEE.

» nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amenda contraventionala de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si sigilarea mijlocului de masurare;

Art. 19. Mijloacele de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate depasit nu au calitatea de mijloace de masurare legale.
Este interzisa introducerea pe piata, punerea în functiune sau utilizarea pentru masurarile din domeniile de interes public prevazute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de masurare prevazute la alin. 1. Detinatorii acestor mijloace de masurare sunt obligati, dupa caz, sa le retraga de pe piata sau sa le scoata din uz.

» nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei si sigilarea mijlocului de masurare pâna la intrarea în legalitate

Daca se constata utilizarea de mijloace de masurare nelegale, acestea sunt sigilate si, dupa caz, confiscate. În cazul savârsirii vreunei infractiuni, se iau masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penala, si sunt sesizate organele de urmarire penala.

Art. 20. Biroul Român de Metrologie Legala poate asigura executarea activitatilor de control prevazute la art. 16 alin. 1 lit. c) si la art. 161 lit. a) si b) prin delegarea exercitarii acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legala.
Laboratoarele autorizate prevazute la alin. 1 trebuie sa întocmeasca documente de evidenta privind mijloacele de masurare verificate.

» nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amenda contraventionala de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si/sau suspendarea autorizatiei pâna la o data stabilita de personalul desemnat al Biroului Român de Metrologie Legala

Art. 22. Controlul metrologic legal asupra masurilor prevazut la art. 5 alin. 2 se realizeaza prin urmatoarele modalitati:

  • prelevarea de probe si efectuarea de masurari si analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor declarate ale masurarilor;
  • inspectii si testari inopinate în locurile unde se efectueaza masurarile;
  • avizarea metodelor de masurare prevazute la art. 21 alin. 2;
  • expertize metrologice.

» producerea si distributia de produse de larg consum si preambalate care nu au corespuns modalitatilor de control metrologic legal prevazute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) si d), cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a acestora

Pentru realizarea controlului metrologic legal prevazut la alin. 1 Biroul Român de Metrologie Legala poate solicita colaborarea si altor organe ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.

Art. 23. Persoanele fizice sau juridice care fabrica, importa, repara, modifica, verifica, închiriaza, vând sau monteaza mijloace de masurare prevazute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cântarit cu functionare neautomata, solicita emiterea de catre Biroul Român de Metrologie Legala, în conditiile prevazute de reglementarile specifice, a urmatoarelor documente, dupa caz:

  • autorizatii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de masurare, precum si de verificator metrolog persoana fizica.

» nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 si 2, cu amenda contraventionala de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei

Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. 1 si 2 trebuie sa respecte în cursul desfasurarii activitatii cerintele initiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizatiilor si sa asigure conditiile necesare realizarii supravegherii metrologice, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legala.

» nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 3, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizatiei, dupa caz, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legala

Art. 24. Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza ori încredinteaza spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate sa asigure legalitatea acestora si sa le declare, înainte de punerea în functiune/utilizare, Biroului Român de Metrologie Legala, pentru asigurarea controlului metrologic.

» nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei

Se interzice persoanelor fizice sau juridice sa detina în locurile destinate masurarilor din domenii de interes public, prevazute la art. 3 alin. 1, mijloace de masurare specifice acestor masurari, daca acestea sunt false sau falsificate, nu poarta marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicatii exprimate numai în unitati de masura nelegale.

» nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea si/sau confiscarea mijlocului de masurare, dupa caz

Art. 25. Producatorul de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul în România, are responsabilitatea aplicarii marcajului aprobarii de model, în conditiile prevazute prin reglementari specifice.
Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, importatorul ori detinatorul unui mijloc de masurare sunt obligati sa aduca, integral, la cunostinta clientilor conditionarile impuse prin certificatul aprobarii de model.

» nerespectarea prevederilor art. 25, cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei si/sau sigilarea mijlocului de masurare

Art. 36. Personalul Biroului Român de Metrologie Legala desemnat sa efectueze activitatile de inspectie, control inopinat si supraveghere a pietei are drept de acces în toate locurile unde exista si se utilizeaza mijloace de masurare, precum si în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se încearca, se verifica, se vând sau se închiriaza mijloace de masurare.

Organele politiei trebuie sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate sa efectueze controlul metrologic legal în exercitiul functiunii sau sa le însoteasca, dupa caz.

» împiedicarea, sub orice forma, a persoanelor desemnate conform art. 36 sa-si exercite atributiile prevazute de lege privind controlul metrologic legal, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei