LEGISLAȚIE

Conform HG 530 din 2001, hotarare pentru aprobarea IML 8-01, un produs este preambalat atunci cand este introdus intr-un ambalaj de orice natura, in absenta cumparatorului, iar cantitatea de produs continuta in ambalaj are o valoare prestabilita si nu poate fi schimbata decat prin deschiderea sau modificarea perceptibila a ambalajului.

Preambalatele care corespund tuturor cerintelor cuprinse in instructiunile de metrologie legala IML 8-01 Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum si care sun publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 327/18.VI.2001, pot fi marcate cu marca „e” specificata la pct.3.3 din anexa nr.1.

Dintre aceste cerinte amintim:

  • toate preambalatele trebuie sa poarte o indicatie a masei sau volumului, pe care acesta trebuie sa il contina;
  • este interzisa tiparirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominala si volumul nominal;
  • nici un preambalat care are o eroare negativa mai mare decat dublul erorii negative tolerate cuprinse in tabelul nr.1 sa nu fie marcat cu marca „e” si sa nu fie comercializat;
  • cantitatea de produs continuta intr-un preambalat cunoscuta ca fiind „continutul real” trebuie masurata sau verificata in functie de masa ori de volum pe raspunderea ambalatorului si/sau importatorului, aceasta verificare trebuind sa se faca cu mijloace de masurare legale, adecvate pentru efectuarea operatiunilor necesare.