CONTROL METROLOGIC

Controlul metrologic legal se efectueaza asupra

Mijloacelor de masurare

Se supun controlului metrologic legal mijloacele de masurare de lucru destinate sa realizeze masurarile din domeniile de interes public (privind sanatatea si siguranta populatiei, ordinea publica, protectia mediului, protectia consumatorilor, perceperea taxelor si impozitelor si corectitudinea tranzactiilor comerciale, care afecteaza direct sau indirect viata cetatenilor), care sunt cuprinse în Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal.

Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, va detalia masurarile din domenii de interes public (domenii de interes public privind sanatatea si siguranta populatiei, ordinea publica, protectia mediului, protectia consumatorilor, perceperea taxelor si impozitelor si corectitudinea tranzactiilor comerciale, care afecteaza direct sau indirect viata cetatenilor), categoriile si sortimentele de mijloace de masurare de lucru utilizate în aceste masurari, modalitatile de control metrologic aplicabile fiecarui sortiment, precum si intervalul maxim admis între doua verificari metrologice succesive; lista se stabileste si se aproba de catre directorul general al Biroului Român de Metrologie Legala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de masurare prevazute în Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, cu exceptia aparatelor de cântarit cu functionare neautomata, se elaboreaza norme de metrologie legala si/sau norme de metrologie legala CEE, care stabilesc cerintele tehnice si metrologice specifice categoriei respective:

Controlul metrologic legal asupra mijloacelor de masurare se exercita prin urmatoarele modalitati:

  • aprobare de model;
  • aprobare de model CEE;
  • verificare metrologica initiala;
  • verificare initiala CEE;
  • aviz metrologic.

Aprobarea de model pentru mijloacele de masurare fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoastere în acest sens nu este obligatorie daca aceste mijloace de masurare au obtinut aprobare de model în statul respectiv si cerintele în baza carora aceasta a fost acordata sunt echivalente celor impuse în România pentru acordarea aprobarii de model respective.

Masurarilor

Se supun controlului metrologic legal masurarile care se încadreaza în urmatoarele categorii:

  • masurarile efectuate în cadrul unor tranzactii comerciale sau masurarile pe baza carora se stabilesc costuri pentru utilitati publice, tarife, taxe, daune, impozite si altele asemenea;
  • masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteaza interesele cetatenilor, cum sunt: concentratia de zahar si concentratia de alcool în bauturi, concentratia de grasimi în lapte si unt, masa hectolitrica si umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentratia alcoolica din sânge si altele asemenea;
  • masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteaza sanatatea si siguranta populatiei, precum si mediul, cum sunt: poluantii organici si metalici din apa, pesticide si alte substante toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, continutul de noxe din atmosfera si altele asemenea;
  • masurarile care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vând preambalate, continând cantitati determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum si produsele cu gramaj declarat, fara a fi preambalate;
  • alte masurari din domeniile care pot afecta sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului.