PROCEDURI

Procedurile proprii ale ambalatorului privind verificarile produselor preambalate

Procedura de metrologie legala PML 8-02 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 332/20.V.2002 se aplica in activitatile de recunoastere de catre Biroul Roman de Metrologie Legala a procedurilor proprii ale ambalatorilor privind verificarile prin esantionare efectuate de acestia asupra produselor preambalate.

Procedura nu se aplica in cazurile in care ambalatorul masoara bucata cu bucata fiecare produs in parte, utilizand pentru stabilirea continutului real al preambalatului mijloace de masurare legale adecvate (aparate de cantarit cu functionare neautomata, aparate de cantarit cu functionare automata de sortare, dozatoare etc.)

Cerinte privind continutul procedurilor ambalatorului:

  • schema logica a procesului de preambalare, in care sa fie indicate punctele de determinare a continutului real din preambalate;
  • metoda statistica utilizata pentru esantionare;
  • metoda de verificare a continutului real;
  • prevederi privind mijloacele de masurare utilizate, caracteristicile metrologice ale acestora si dovezile privind etalonarea sau verificarea lor;
  • atributii si responsabilitati ale personalului implicat in verificarea continutului real in cursul fabricatiei produselor preambalate;
  • prevederi privind actiunile corrective necesar a fi efectuate in cazul gasirii unor neconformitati;
  • prevederi privind identificarea, colectarea, indexarea, accesul, completarea, depozitarea, mentinerea si folosirea inregistrarilor, oricare ar fi suportul acestora (hartie, electronic etc.)

Ambalatorul va solicita in scris unitatii Biroului Roman de Metrologie Legala pe raza careia isi desfasoara activitatea, recunoasterea procedurilor proprii. Solicitarea va fi insotita de doua exemplarea ale acestor proceduri.

Daca procedurile proprii ale ambalatorului sunt conforme Biroul Roman de Metrologie Legala le recunoaste prin avizare, un set din procedurile recunoscute stampilat si datat fiind restituit ambalatorului.