CATEGORII ȘI TARIFE

Tariful pentru activitatiile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc:

Mijloc de joc/Subunitate Tarif in lei pentru:
Aprobare de tip Completare aprobare de tip Verificare tehnica initiala/periodica Verificare tehnica dupa reparatie Autorizare operator economic pentru repararea mijloacelor de joc
Slot-machine cu castiguri cu un post si un subprogram 1386 693 240 924
Pentru fiecare post suplimentar 831 416 120
Pentru fiecare subprogram suplimentar 8 8 2
Contoare mecanice 83
Unitate centrala 185
Cabinet 100
Rotor/Stator (pentru ruletele automate) 185
Black Box (pentru un tip de platforma hardware si program) 1230 1230 123
Ruleta mecanica 16630 8315 4342 924
Aparat de extragere aleatorie a numerelor 6150 3075 1525 615
* Tariful de verificare tehnica initiala/periodica/dupa reparatie nu include cheltuielile ocazionate de transportul mijloacelor de verificare si al personalului verificator cu autolaboratoare din dotarea Biroului Roman de Metrologie Legala. Contravaloarea acestor cheltuieli se adauga la tariful respectiv si se determina, pentru categoria de mijloace de transport autolaboratoare, conform pct. 7 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare.